کشاورزی هوشمند

کشاورزی هوشمند  
امروزه اینترنت اشیا دستگاه‌های فیزیکی را قادر می‌سازد تا با دنیای دیجیتال ارتباط برقرار کنند، برخی از داده‌های اطراف خود را دریافت کنند و برای برنامه‌های که وظیفه تحلیل ‌آن‌ها را دارند ارسال کنند‌‌. این ایده‌‌ی نوآورانه  به افزایش تولیدات و تخصیص بهینه منابع در صنعت کشاورزی نیز کمک شایانی کرده است. وضعیت گلخانه‌ها و مزارع، دما، رطوبت هوا، سیستم آبیاری، نور مصنوعی، مه پاش، چراغ اعلان درب، چراغ اعلان مخزن و… با استفاده از سنسور‌ها دریافت می شود و به سکوی ابری اینترنت اشیا ارسال می‌شود و پس از بررسی موارد، عملگر‌ها با توجه به شرایط از پیش تعیین شده آغاز به فعالیت می‌نمایند.

خانه
وبلاگ