EN درباره ما اینترنت اشیا خدمات محصولات رویدادها گارانتی تماس با ما

کیت آموزشی


این کیت مجموعه ای متشکل از اجزای مختلف الکتریکی در یک پلتفرم پروتوتایپ و مبتنی بر سنسور است که برای آموزش اینترنت اشیا به کار میرود. این اجزا شامل :

1)برد کنترلر اصلی به همراه مدارات تغذیه

2)برد رادیویی Zig Bee 

3)برد رادیویی WiFi

4)برد رادیویی Bluetooth

5)برد ورودی وخروجی BMS

6)برد ورودی و خروجی کشاورزی

7)برد ورودی و خروجی سنسورهای آلودگی هوا 

8)گیت وی 

  • عملکرد مدیریت HVAC ساختمان
  • عملکرد مدیریت پارکینگ، روشنایی، پرده و اعلام خطر و هشدار ساختمان
  • عملکرد کنترل شیرهای برقی آبیاری در بخش کشاورزی
  • عملکرد تشخیص آلودگی هوا

کاربرد محصول:

  • آموزش ونمایش عملکرد فناوری IoT در نمایشگاهها 
  • آموزش تخصصی و کاربردی نیروهای متخصص حوزه اینترنت اشیا فعالیت دارند


© ALL RIGHTS RESERVED

ESMCell.com