EN درباره ما اینترنت اشیا خدمات محصولات رویدادها گارانتی تماس با ما

ثبت ماژول NB-IoT در لیست دستگاههای بررسی شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

پس از گذراندن آزمایشات و تستهای مورد نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و صدور تاییدیه دائمی برای ماژول NB-IoT  ، طراحی شده توسط شرکت اتصال صنعت میانه، این ماژول در لیست دستگاه های بررسی شده  این سازمان ثبت گردید. 

بیشترین کاربرد ماژول اینترنت اشیا بر اساس NB-IoT  استفاده در دستگاه هایی است که اطلاعات حساس را منتقل می نمایند .


© ALL RIGHTS RESERVED

ESMCell.com