EN درباره ما اینترنت اشیا خدمات محصولات رویدادها گارانتی تماس با ما

ثبت شرکت اتصال صنعت میانه به عنوان شرکتی دانش بنیان تولیدی-صنعتی ازطرف معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

پس از برگزاری جلسات متعدد و بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان و متخصصین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حوزه فناوری اینتترنت اشیا از واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه اینترنت اشیا ، این شرکت موفق گردید در خرداد 1397 در زمره شرکتهای دانش بنیان تولیدی –صنعتی قرار گیرد.  

© ALL RIGHTS RESERVED

ESMCell.com