logo

شرکت اتصال صنعه میانه

شركت دانش بنیان اتصال صنعت میانه (ESM) توسط جمعی از کارشناسان فعال در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و به منظور توسعه ی هر چه کاراتر راهکارهای ارتباط هوشمند تاسیس گردید.
info[at]esmcell[dot]com
۹۸۲۱۸۸۵۵۳۹۱۷+

جایگاه سازمانی مطابق چارت، در راهکاران و علم و صنعت بررسی میشود.

جایگاه سازمانی مطابق چارت، در راهکاران و علم و صنعت بررسی میشود.

یک چارت سازمانی، نمایشی بصری و ایده آل از نیروی کار موجود در هر سازمان را ارائه می‌دهد از این رو سمت های کارکنان متناسب با چارت سازمانی در حال بررسی است و تلاش می‌شود که با چارت مذکور در سیستم راهکاران و علم و صنعت  یکپارچه سازی شود. این مهم به ما کمک می‌کند که از وظایف کارکنان، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، بودجه بندی، تخصیص کار، نیروی انسانی و مدیریت کارکنان مطلع شویم. از این رو چارت سازمانی می‌تواند ابزاری حیاتی برای سناریوهای متعدد سازمانی باشد.